Yhteystiedot

Perhekoti Rauhala Ky
Linnasentaipale 2 c
51720 Rahula
Gsm Sini 044-213 6530
Gsm Juha 044-214 5915
info@perhekotirauhala.fi

Uusimmat kuvat

Racet Race Weekend Töysä 20.7.2013
Racet Race Weekend Lahti 15-16.6.2013

H

Hoidon ja kasvatuksen menetelmät

 

Perushoito

Perustana kaikelle tavoitteellisuudelle on se, että lasten ja nuorten perustarpeet on tyydytettynä.

Perhekoti Rauhalassa aikuiset ovat aidosti läsnä lasten arjessa niin iloissa kuin suruissakin ja perhekodin kasvualustana on kiireetön kasvuilmapiiri, jossa lapselle annetaan mahdollisuus hyvään perhe-elämään ja aikuisen malliin.

Osana arjen kokoaikaista toimintaa on mallioppiminen, jossa opitaan asioiden hoitamista, arjen kotitöitä sekä kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Lähtökohtana on, että lapsen terapeuttisten menetelmien tavoitteellisuutta ei saavuteta, jos perustarpeet eivät ole lapsella tyydytettynä.

 

Perhetyö

Perhetyön tarkoitus on tukea vanhemmuutta, auttaa perheen vuorovaikutusta ja viime kädessä palauttaa vanhemmuus takaisin vanhemmille kokonaisuudessaan, mikäli se on mahdollista. Tämä tapahtuu roolien vähittäisellä muuttamisella niin, että vastuunkantajaksi pyritään saamaan lapsen asioissa hänen omat vanhempansa.

 

Koulunkäynti ja siinä tukeminen

Peruskoulun opetuksen järjestämiseksi toimimme yhteistyössä Mikkelin kaupungin perusopetuksen kanssa. Alakoulu opetus järjestetään Sairilan koulussa, jossa järjestetään opetusta 0-6 luokille.  Yläkoulu opetus on Mikkelin Kaupungissa.

Lapsen tullessa sijoitukseen, kartoittaa opettaja hänen sen hetkisen tilanteensa opintojen edistymisen suhteen.

Tasokokeet, tiedot aikaisemmista kouluista, lapsen psyykkinen tilanne vaikuttavat mm. siihen miten hänen opintonsa suunnitellaan.

Lapsen opintojen tukemiseksi järjestetään sijoituksen alussa yhteinen palaveri opettajan, lapsen ja perhekodin väen kanssa.

 

Yksilöterapiat

Terapia aloitetaan arviointijakson jälkeen. Arvioinnin tekevät MKS:n Lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikan asiantuntijat. Yhteisessä hoitoneuvottelussa sovitaan lapsen tarvitsema apu ja sen toteuttaminen. Jos lapsella on ennen sijoitusta meneillään terapia, sitä pyritään jatkamaan. Yhteistyötä tehdään hoitavan tahon kanssa tiiviisti.